منشور اخلاقی گروه:


گروه بامگان با کار گروهی تلاش کرده است تا الگوی رفتار و اخلاق حرفه ای در عرصه بازار های داخلی و خارجی باشد و با جلب رضایتمندی کافی از انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری برای مشتریان، موفق ترین و سود آورترین رابطه ی تجاری طولانی مدت  با ایشان را  ایجاد کند.در یک نگاه همه جانبه روحیه مشارکت، صداقت و اعتماد پذیری بر پایه ی توانمندی و تعهد از مهم ترین ارکان منشور اخلاقی شرکت است.