گواهینامه های شرکت:


  • رتبه پیمانکاری از وزارت کشور، استانداری تهران و معاونت امور عمرانی
  • پیمانکار تائید شده ی شهرداری تهران
  • عضو تائید شده صنف انبوه سازان کشور
  • عضو رسمی اتاق بازرگانی ایران و آلمان
  • عضو رسمی اتاق بازرگانی ایران و چین
  • پروانه کسیب از اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران